Εκλ. Περιφ. Α' ΑΘΗΝΩΝ
Χάρτης Δήμων

ΟΧΙ ΕΠ: Α' ΑΘΗΝΩΝ

Ενσωμ.100,00%
(871 / 871)
Εγγεγρ.499.179
Ψήφισαν297.189
Έγκυρα279.306
Α/Λ6,02%
Αποχή40,46%
ΟΧΙ 53,21%
ΝΑΙ 46,79%
ΕΝΣΩΜΔήμοι
100.00% Αθηναίων