Εκλ. Περιφ. ΦΩΚΙΔΑΣ
Πίνακας Δήμοτικών Ενοτήτων

ΟΧΙ ΕΠ: ΦΩΚΙΔΑΣ

Ενσωμ.100,00%
(128 / 128)
Εγγεγρ.43.109
Ψήφισαν24.815
Έγκυρα23.133
Α/Λ6,78%
Αποχή42,44%
ΟΧΙ 57,36%
ΝΑΙ 42,64%
ΑΑΔημ. Ενότ.ΕνσΕγγεγρΨήφισανΈγκυραΑΛΟΧΙΝΑΙ
1Αμφίσσης100,00%
17/17
8.229
-
64,94%
5.344
93,34%
4.988
6,66%
356
64,37%
3.211
35,63%
1.777
2Βαρδουσίων100,00%
13/13
2.182
-
25,48%
556
93,71%
521
6,29%
35
48,37%
252
51,63%
269
3Γαλαξιδίου100,00%
6/6
2.937
-
61,93%
1.819
95,66%
1.740
4,34%
79
52,41%
912
47,59%
828
4Γραβιάς100,00%
10/10
2.520
-
54,72%
1.379
92,31%
1.273
7,69%
106
57,11%
727
42,89%
546
5Δελφών100,00%
4/4
1.763
-
64,66%
1.140
93,60%
1.067
6,40%
73
56,61%
604
43,39%
463
6Δεσφίνης100,00%
3/3
1.863
-
66,94%
1.247
88,69%
1.106
11,31%
141
71,97%
796
28,03%
310
7Ευπαλίου100,00%
20/20
6.770
-
53,68%
3.634
94,58%
3.437
5,42%
197
52,37%
1.800
47,63%
1.637
8Ιτέας100,00%
10/10
5.447
-
65,45%
3.565
90,86%
3.239
9,14%
326
63,66%
2.062
36,34%
1.177
9Καλλιέων100,00%
7/7
1.488
-
46,51%
692
92,77%
642
7,23%
50
48,13%
309
51,87%
333
10Λιδορικίου100,00%
20/20
4.458
-
46,03%
2.052
92,25%
1.893
7,75%
159
45,17%
855
54,83%
1.038
11Παρνασσού100,00%
5/5
2.122
-
59,33%
1.259
94,92%
1.195
5,08%
64
56,07%
670
43,93%
525
12Τολοφώνος100,00%
11/11
3.233
-
62,94%
2.035
96,31%
1.960
3,69%
75
51,58%
1.011
48,42%
949
999ΕΤΕΡΟΔ / ΕΙΔΙΚΑ100,00%
2/2
97
-
95,88%
93
77,42%
72
22,58%
21
84,72%
61
15,28%
11