Εκλ. Περιφ. ΦΩΚΙΔΑΣ
Πίνακας Δήμων

ΟΧΙ ΕΠ: ΦΩΚΙΔΑΣ

Ενσωμ.100,00%
(128 / 128)
Εγγεγρ.43.109
Ψήφισαν24.815
Έγκυρα23.133
Α/Λ6,78%
Αποχή42,44%
ΟΧΙ 57,36%
ΝΑΙ 42,64%
ΑΑΔήμοιΕνσΕγγεγρΨήφισανΈγκυραΑΛΟΧΙΝΑΙ
0Δελφών100,00%
62/62
26.369
-
62,36%
16.445
92,73%
15.250
7,27%
1.195
60,92%
9.291
39,08%
5.959
0Δωρίδος100,00%
64/64
16.643
-
49,73%
8.277
94,37%
7.811
5,63%
466
50,16%
3.918
49,84%
3.893