Εκλ. Περιφ. ΦΩΚΙΔΑΣ
Χάρτης Δήμων

ΟΧΙ ΕΠ: ΦΩΚΙΔΑΣ

Ενσωμ.100,00%
(128 / 128)
Εγγεγρ.43.109
Ψήφισαν24.815
Έγκυρα23.133
Α/Λ6,78%
Αποχή42,44%
ΟΧΙ 57,36%
ΝΑΙ 42,64%
ΕΝΣΩΜΔήμοι
100.00% Δελφών
100.00% Δωρίδος