Εκλ. Περιφ. ΞΑΝΘΗ
Χάρτης Δήμων

ΟΧΙ ΕΠ: ΞΑΝΘΗ

Ενσωμ.100,00%
(216 / 216)
Εγγεγρ.115.147
Ψήφισαν62.880
Έγκυρα59.015
Α/Λ6,15%
Αποχή45,39%
ΟΧΙ 67,89%
ΝΑΙ 32,11%
ΕΝΣΩΜΔήμοι
100.00% Αβδήρων
100.00% Μύκης
100.00% Ξάνθης
100.00% Τοπείρου