Εκλ. Περιφ. ΖΑΚΥΝΘΟΥ
Πίνακας Δήμοτικών Ενοτήτων

ΟΧΙ ΕΠ: ΖΑΚΥΝΘΟΥ

Ενσωμ.100,00%
(99 / 99)
Εγγεγρ.41.075
Ψήφισαν23.147
Έγκυρα21.609
Α/Λ6,64%
Αποχή43,65%
ΟΧΙ 67,31%
ΝΑΙ 32,69%
ΑΑΔημ. Ενότ.ΕνσΕγγεγρΨήφισανΈγκυραΑΛΟΧΙΝΑΙ
1Αλυκών100,00%
16/16
5.956
-
53,84%
3.207
93,64%
3.003
6,36%
204
62,80%
1.886
37,20%
1.117
2Αρκαδίων100,00%
12/12
5.108
-
58,26%
2.976
90,19%
2.684
9,81%
292
68,03%
1.826
31,97%
858
3Αρτεμισίων100,00%
16/16
5.881
-
51,95%
3.055
92,21%
2.817
7,79%
238
69,65%
1.962
30,35%
855
4Ελατίων100,00%
8/8
3.002
-
50,50%
1.516
91,82%
1.392
8,18%
124
68,32%
951
31,68%
441
5Ζακυνθίων100,00%
34/34
15.029
-
58,61%
8.808
94,37%
8.312
5,63%
496
67,90%
5.644
32,10%
2.668
6Λαγανά100,00%
13/13
6.099
-
58,78%
3.585
94,87%
3.401
5,13%
184
66,92%
2.276
33,08%
1.125