Εκλ. Περιφ. ΚΕΦΑΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ
Χάρτης Δήμων

ΟΧΙ ΕΠ: ΚΕΦΑΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ

Ενσωμ.100,00%
(119 / 119)
Εγγεγρ.54.264
Ψήφισαν23.000
Έγκυρα21.425
Α/Λ6,85%
Αποχή57,61%
ΟΧΙ 64,57%
ΝΑΙ 35,43%
ΕΝΣΩΜΔήμοι
100.00% Ιθάκης
100.00% Κεφαλονιάς