Εκλ. Περιφ. ΛΕΥΚΑΔΑΣ
Πίνακας Δήμοτικών Ενοτήτων

ΟΧΙ ΕΠ: ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Ενσωμ.100,00%
(70 / 70)
Εγγεγρ.28.128
Ψήφισαν14.671
Έγκυρα13.627
Α/Λ7,12%
Αποχή47,84%
ΟΧΙ 58,34%
ΝΑΙ 41,66%
ΑΑΔημ. Ενότ.ΕνσΕγγεγρΨήφισανΈγκυραΑΛΟΧΙΝΑΙ
1Απολλωνίων100,00%
14/14
5.192
-
42,30%
2.196
94,40%
2.073
5,60%
123
53,55%
1.110
46,45%
963
2Ελλομένου100,00%
12/12
4.044
-
55,14%
2.230
95,16%
2.122
4,84%
108
52,54%
1.115
47,46%
1.007
3Καλάμου100,00%
3/3
899
-
33,70%
303
91,09%
276
8,91%
27
62,68%
173
37,32%
103
4Καρυάς100,00%
5/5
1.919
-
45,44%
872
90,14%
786
9,86%
86
66,41%
522
33,59%
264
5Καστού100,00%
1/1
210
-
25,71%
54
92,59%
50
7,41%
4
86,00%
43
14,00%
7
6Λευκάδος100,00%
23/23
11.599
-
60,10%
6.971
92,17%
6.425
7,83%
546
59,52%
3.824
40,48%
2.601
7Μεγανησίου100,00%
5/5
1.861
-
46,16%
859
93,25%
801
6,75%
58
56,80%
455
43,20%
346
8Σφακιωτών100,00%
7/7
2.404
-
49,33%
1.186
92,24%
1.094
7,76%
92
64,72%
708
35,28%
386