Εκλ. Περιφ. ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ
Πίνακας Δήμοτικών Ενοτήτων

ΟΧΙ ΕΠ: ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ

Ενσωμ.100,00%
(283 / 283)
Εγγεγρ.129.871
Ψήφισαν75.310
Έγκυρα70.577
Α/Λ6,28%
Αποχή42,01%
ΟΧΙ 60,92%
ΝΑΙ 39,08%
ΑΑΔημ. Ενότ.ΕνσΕγγεγρΨήφισανΈγκυραΑΛΟΧΙΝΑΙ
1Ανατολικής Αργιθέας100,00%
9/9
2.460
-
26,67%
656
95,88%
629
4,12%
27
55,80%
351
44,20%
278
2Αργιθέας100,00%
10/10
3.271
-
27,73%
907
92,06%
835
7,94%
72
42,87%
358
57,13%
477
3Άρνης100,00%
7/7
3.449
-
63,12%
2.177
95,50%
2.079
4,50%
98
62,72%
1.304
37,28%
775
4Αχελώου100,00%
6/6
1.491
-
34,27%
511
96,28%
492
3,72%
19
54,88%
270
45,12%
222
5Ιθώμης100,00%
12/12
4.675
-
48,88%
2.285
92,25%
2.108
7,75%
177
52,61%
1.109
47,39%
999
6Ιτάμου100,00%
14/14
5.384
-
57,47%
3.094
87,39%
2.704
12,61%
390
59,02%
1.596
40,98%
1.108
7Καλλιφωνίου100,00%
9/9
3.874
-
56,56%
2.191
89,00%
1.950
11,00%
241
60,36%
1.177
39,64%
773
8Κάμπου100,00%
12/12
5.686
-
63,44%
3.607
95,04%
3.428
4,96%
179
66,69%
2.286
33,31%
1.142
9Καρδίτσας100,00%
50/50
30.784
-
65,63%
20.203
94,09%
19.008
5,91%
1.195
64,20%
12.204
35,80%
6.804
10Μενελαϊδας100,00%
8/8
2.960
-
57,09%
1.690
93,79%
1.585
6,21%
105
51,67%
819
48,33%
766
11Μητρόπολης100,00%
11/11
5.018
-
62,69%
3.146
89,86%
2.827
10,14%
319
66,93%
1.892
33,07%
935
12Μουζακίου100,00%
26/26
11.390
-
51,62%
5.880
94,90%
5.580
5,10%
300
56,47%
3.151
43,53%
2.429
13Νεβρόπολης Αγράφων100,00%
11/11
4.133
-
53,06%
2.193
95,08%
2.085
4,92%
108
56,64%
1.181
43,36%
904
14Παλαμά100,00%
20/20
9.353
-
61,93%
5.792
96,20%
5.572
3,80%
220
62,76%
3.497
37,24%
2.075
15Παμίσου100,00%
10/10
5.545
-
55,51%
3.078
93,14%
2.867
6,86%
211
58,84%
1.687
41,16%
1.180
16Πλαστήρα100,00%
10/10
3.913
-
55,33%
2.165
93,53%
2.025
6,47%
140
58,57%
1.186
41,43%
839
17Ρεντίνης100,00%
2/2
685
-
44,09%
302
92,05%
278
7,95%
24
56,83%
158
43,17%
120
18Σελλάνων100,00%
12/12
5.392
-
60,87%
3.282
95,80%
3.144
4,20%
138
63,39%
1.993
36,61%
1.151
19Σοφάδων100,00%
24/24
12.210
-
60,72%
7.414
94,51%
7.007
5,49%
407
61,08%
4.280
38,92%
2.727
20Ταμασίου100,00%
10/10
4.411
-
53,28%
2.350
91,02%
2.139
8,98%
211
56,57%
1.210
43,43%
929
21Φύλλου100,00%
10/10
3.787
-
63,03%
2.387
93,63%
2.235
6,37%
152
57,49%
1.285
42,51%
950