Εκλ. Περιφ. ΚΑΣΤΟΡΙΑ
Πίνακας Δήμων

ΟΧΙ ΕΠ: ΚΑΣΤΟΡΙΑ

Ενσωμ.100,00%
(130 / 130)
Εγγεγρ.62.154
Ψήφισαν31.848
Έγκυρα30.549
Α/Λ4,08%
Αποχή48,76%
ΟΧΙ 52,36%
ΝΑΙ 47,64%
ΑΑΔήμοιΕνσΕγγεγρΨήφισανΈγκυραΑΛΟΧΙΝΑΙ
0Καστοριάς100,00%
82/82
39.915
-
52,87%
21.102
95,82%
20.220
4,18%
882
53,29%
10.775
46,71%
9.445
0Νεστορίου100,00%
17/17
7.934
-
34,89%
2.768
97,04%
2.686
2,96%
82
46,95%
1.261
53,05%
1.425
0Ορεστίδος100,00%
31/31
14.305
-
55,77%
7.978
95,80%
7.643
4,20%
335
51,79%
3.958
48,21%
3.685