Εκλ. Περιφ. ΚΙΛΚΙΣ
Χάρτης Δήμων

ΟΧΙ ΕΠ: ΚΙΛΚΙΣ

Ενσωμ.100,00%
(215 / 215)
Εγγεγρ.104.174
Ψήφισαν59.842
Έγκυρα56.689
Α/Λ5,27%
Αποχή42,56%
ΟΧΙ 57,74%
ΝΑΙ 42,26%
ΕΝΣΩΜΔήμοι
100.00% Κιλκίς
100.00% Παιονίας