Δήμος Σφακίων
Χάρτης Δημοτικών Ενοτήτων

ΔΗΜΟΣ: Σφακίων

Ενσωμ.100,00%
(10 / 10)
Εγγεγρ.3.110
Ψήφισαν1.743
Έγκυρα1.693
Α/Λ2,87%
Αποχή43,96%
ΟΧΙ 70,64%
ΝΑΙ 29,36%
ΕΝΣΩΜΔημοτ. Ενότ.
100.00% Σφακίων