Δήμος Πλατανιά
Χάρτης Δημοτικών Ενοτήτων

ΔΗΜΟΣ: Πλατανιά

Ενσωμ.100,00%
(60 / 60)
Εγγεγρ.21.393
Ψήφισαν13.647
Έγκυρα12.960
Α/Λ5,03%
Αποχή36,21%
ΟΧΙ 74,69%
ΝΑΙ 25,31%
ΕΝΣΩΜΔημοτ. Ενότ.
100.00% Βουκολιών
100.00% Κολυμβαρίου
100.00% Μουσούρων
100.00% Πλατανιά