Δήμος Κισσάμου
Χάρτης Δημοτικών Ενοτήτων

ΔΗΜΟΣ: Κισσάμου

Ενσωμ.100,00%
(36 / 36)
Εγγεγρ.12.794
Ψήφισαν8.226
Έγκυρα7.728
Α/Λ6,05%
Αποχή35,70%
ΟΧΙ 72,30%
ΝΑΙ 27,70%
ΕΝΣΩΜΔημοτ. Ενότ.
100.00% Ινναχωρίου
100.00% Κισσάμου
100.00% Μυθήμνης