Δήμος Καντάνου - Σελίνου
Χάρτης Δημοτικών Ενοτήτων

ΔΗΜΟΣ: Καντάνου - Σελίνου

Ενσωμ.100,00%
(18 / 18)
Εγγεγρ.6.878
Ψήφισαν3.805
Έγκυρα3.670
Α/Λ3,55%
Αποχή44,68%
ΟΧΙ 70,46%
ΝΑΙ 29,54%
ΕΝΣΩΜΔημοτ. Ενότ.
100.00% Ανατολικού Σελίνου
100.00% Καντάνου
100.00% Πελεκάνου