Δήμος Μετσόβου
Χάρτης Δημοτικών Ενοτήτων

ΔΗΜΟΣ: Μετσόβου

Ενσωμ.100,00%
(20 / 20)
Εγγεγρ.9.783
Ψήφισαν5.653
Έγκυρα5.251
Α/Λ7,11%
Αποχή42,22%
ΟΧΙ 55,00%
ΝΑΙ 45,00%
ΕΝΣΩΜΔημοτ. Ενότ.
100.00% Εγνατίας
100.00% Μετσόβου
100.00% Μηλέας