Δήμος Κόνιτσας
Χάρτης Δημοτικών Ενοτήτων

ΔΗΜΟΣ: Κόνιτσας

Ενσωμ.100,00%
(43 / 43)
Εγγεγρ.12.223
Ψήφισαν5.066
Έγκυρα4.737
Α/Λ6,49%
Αποχή58,55%
ΟΧΙ 55,39%
ΝΑΙ 44,61%
ΕΝΣΩΜΔημοτ. Ενότ.
100.00% Αετομηλίτσης
100.00% Διστράτου
100.00% Κόνιτσας
100.00% Μαστοροχωρίων
100.00% Φούρκας