Δήμος Ζίτσας
Χάρτης Δημοτικών Ενοτήτων

ΔΗΜΟΣ: Ζίτσας

Ενσωμ.100,00%
(65 / 65)
Εγγεγρ.19.261
Ψήφισαν11.498
Έγκυρα10.640
Α/Λ7,46%
Αποχή40,30%
ΟΧΙ 67,86%
ΝΑΙ 32,14%
ΕΝΣΩΜΔημοτ. Ενότ.
100.00% Εκάλης
100.00% Ευρυμενών
100.00% Ζίτσας
100.00% Μολοσσών
100.00% Πασαρώνος