Δήμος Ζαγορίου
Χάρτης Δημοτικών Ενοτήτων

ΔΗΜΟΣ: Ζαγορίου

Ενσωμ.100,00%
(43 / 43)
Εγγεγρ.8.056
Ψήφισαν4.311
Έγκυρα4.092
Α/Λ5,08%
Αποχή46,49%
ΟΧΙ 52,13%
ΝΑΙ 47,87%
ΕΝΣΩΜΔημοτ. Ενότ.
100.00% Ανατολικού Ζαγορίου
100.00% Βοβούσης
100.00% Κεντρικού Ζαγορίου
100.00% Παπίγκου
100.00% Τύμφης