Δήμος Βορείων Τζουμέρκων
Χάρτης Δημοτικών Ενοτήτων

ΔΗΜΟΣ: Βορείων Τζουμέρκων

Ενσωμ.100,00%
(31 / 31)
Εγγεγρ.10.031
Ψήφισαν4.971
Έγκυρα4.638
Α/Λ6,70%
Αποχή50,44%
ΟΧΙ 63,26%
ΝΑΙ 36,74%
ΕΝΣΩΜΔημοτ. Ενότ.
100.00% Βαθυπέδου
100.00% Καλαριτών
100.00% Κατσανοχωρίων
100.00% Ματσουκίου
100.00% Πραμάντων
100.00% Συρράκου
100.00% Τζουμέρκων