Δήμος Σερρών
Χάρτης Δημοτικών Ενοτήτων

ΔΗΜΟΣ: Σερρών

Ενσωμ.100,00%
(128 / 128)
Εγγεγρ.73.887
Ψήφισαν43.101
Έγκυρα40.788
Α/Λ5,37%
Αποχή41,67%
ΟΧΙ 57,22%
ΝΑΙ 42,78%
ΕΝΣΩΜΔημοτ. Ενότ.
100.00% Άνω Βροντούς
100.00% Καπετάν Μητρούσιου
100.00% Λευκώνα
100.00% Ορεινής
100.00% Σερρών
100.00% Σκουτάρεως