Δήμος Ηρακλείας
Χάρτης Δημοτικών Ενοτήτων

ΔΗΜΟΣ: Ηρακλείας

Ενσωμ.100,00%
(57 / 57)
Εγγεγρ.30.195
Ψήφισαν14.897
Έγκυρα14.131
Α/Λ5,14%
Αποχή50,66%
ΟΧΙ 53,61%
ΝΑΙ 46,39%
ΕΝΣΩΜΔημοτ. Ενότ.
100.00% Ηρακλείας
100.00% Σκοτούσσης
100.00% Στρυμωνικού