Δήμος Εμμανουήλ Παππά
Χάρτης Δημοτικών Ενοτήτων

ΔΗΜΟΣ: Εμμανουήλ Παππά

Ενσωμ.100,00%
(45 / 45)
Εγγεγρ.23.134
Ψήφισαν12.431
Έγκυρα11.638
Α/Λ6,38%
Αποχή46,27%
ΟΧΙ 52,74%
ΝΑΙ 47,26%
ΕΝΣΩΜΔημοτ. Ενότ.
100.00% Εμμανουήλ Παππά
100.00% Στρυμώνα