Δήμος Αμφίπολης
Χάρτης Δημοτικών Ενοτήτων

ΔΗΜΟΣ: Αμφίπολης

Ενσωμ.100,00%
(30 / 30)
Εγγεγρ.15.015
Ψήφισαν7.862
Έγκυρα7.428
Α/Λ5,52%
Αποχή47,64%
ΝΑΙ 52,32%
ΟΧΙ 47,68%
ΕΝΣΩΜΔημοτ. Ενότ.
100.00% Αμφίπολης
100.00% Κορμίστας
100.00% Πρώτης
100.00% Ροδολίβους