Δημοτική Ενότητα ΕΤΕΡΟΔ / ΕΙΔΙΚΑ
Πίνακας Διασμερισμάτων

ΟΧΙ ΔΗΜ. ΕΝΟΤ: ΕΤΕΡΟΔ / ΕΙΔΙΚΑ

Ενσωμ.100,00%
(2 / 2)
Εγγεγρ.151
Ψήφισαν141
Έγκυρα132
Α/Λ6,38%
Αποχή6,62%
ΟΧΙ 74,24%
ΝΑΙ 25,76%
ΑΑΔιαμερΕνσΕγγεγρΨήφισανΈγκυραΑΛΟΧΙΝΑΙ