Δημοτική Ενότητα Χανίων
Πίνακας Διασμερισμάτων

ΟΧΙ ΔΗΜ. ΕΝΟΤ: Χανίων

Ενσωμ.100,00%
(66 / 66)
Εγγεγρ.43.172
Ψήφισαν26.382
Έγκυρα25.256
Α/Λ4,27%
Αποχή38,89%
ΟΧΙ 70,21%
ΝΑΙ 29,79%
ΑΑΔιαμερΕνσΕγγεγρΨήφισανΈγκυραΑΛΟΧΙΝΑΙ