Δημοτική Ενότητα Φρέ
Πίνακας Διασμερισμάτων

ΟΧΙ ΔΗΜ. ΕΝΟΤ: Φρέ

Ενσωμ.100,00%
(5 / 5)
Εγγεγρ.1.678
Ψήφισαν1.065
Έγκυρα1.030
Α/Λ3,29%
Αποχή36,53%
ΟΧΙ 70,78%
ΝΑΙ 29,22%
ΑΑΔιαμερΕνσΕγγεγρΨήφισανΈγκυραΑΛΟΧΙΝΑΙ