Δημοτική Ενότητα Σφακίων
Πίνακας Διασμερισμάτων

ΟΧΙ ΔΗΜ. ΕΝΟΤ: Σφακίων

Ενσωμ.100,00%
(10 / 10)
Εγγεγρ.3.110
Ψήφισαν1.743
Έγκυρα1.693
Α/Λ2,87%
Αποχή43,96%
ΟΧΙ 70,64%
ΝΑΙ 29,36%
ΑΑΔιαμερΕνσΕγγεγρΨήφισανΈγκυραΑΛΟΧΙΝΑΙ