Δημοτική Ενότητα Σούδας
Πίνακας Διασμερισμάτων

ΟΧΙ ΔΗΜ. ΕΝΟΤ: Σούδας

Ενσωμ.100,00%
(10 / 10)
Εγγεγρ.5.175
Ψήφισαν4.288
Έγκυρα4.166
Α/Λ2,85%
Αποχή17,14%
ΟΧΙ 78,52%
ΝΑΙ 21,48%
ΑΑΔιαμερΕνσΕγγεγρΨήφισανΈγκυραΑΛΟΧΙΝΑΙ