Δημοτική Ενότητα Πλατανιά
Πίνακας Διασμερισμάτων

ΟΧΙ ΔΗΜ. ΕΝΟΤ: Πλατανιά

Ενσωμ.100,00%
(15 / 15)
Εγγεγρ.5.649
Ψήφισαν3.879
Έγκυρα3.641
Α/Λ6,14%
Αποχή31,33%
ΟΧΙ 74,05%
ΝΑΙ 25,95%
ΑΑΔιαμερΕνσΕγγεγρΨήφισανΈγκυραΑΛΟΧΙΝΑΙ