Δημοτική Ενότητα Πελεκάνου
Πίνακας Διασμερισμάτων

ΟΧΙ ΔΗΜ. ΕΝΟΤ: Πελεκάνου

Ενσωμ.100,00%
(7 / 7)
Εγγεγρ.3.175
Ψήφισαν1.890
Έγκυρα1.839
Α/Λ2,70%
Αποχή40,47%
ΟΧΙ 70,58%
ΝΑΙ 29,42%
ΑΑΔιαμερΕνσΕγγεγρΨήφισανΈγκυραΑΛΟΧΙΝΑΙ