Δημοτική Ενότητα Νέας Κυδωνίας
Πίνακας Διασμερισμάτων

ΟΧΙ ΔΗΜ. ΕΝΟΤ: Νέας Κυδωνίας

Ενσωμ.100,00%
(10 / 10)
Εγγεγρ.6.279
Ψήφισαν4.552
Έγκυρα4.399
Α/Λ3,36%
Αποχή27,50%
ΟΧΙ 73,83%
ΝΑΙ 26,17%
ΑΑΔιαμερΕνσΕγγεγρΨήφισανΈγκυραΑΛΟΧΙΝΑΙ