Δημοτική Ενότητα Μυθήμνης
Πίνακας Διασμερισμάτων

ΟΧΙ ΔΗΜ. ΕΝΟΤ: Μυθήμνης

Ενσωμ.100,00%
(12 / 12)
Εγγεγρ.3.659
Ψήφισαν2.336
Έγκυρα2.232
Α/Λ4,45%
Αποχή36,16%
ΟΧΙ 73,75%
ΝΑΙ 26,25%
ΑΑΔιαμερΕνσΕγγεγρΨήφισανΈγκυραΑΛΟΧΙΝΑΙ