Δημοτική Ενότητα Μουσούρων
Πίνακας Διασμερισμάτων

ΟΧΙ ΔΗΜ. ΕΝΟΤ: Μουσούρων

Ενσωμ.100,00%
(17 / 17)
Εγγεγρ.5.941
Ψήφισαν3.715
Έγκυρα3.587
Α/Λ3,45%
Αποχή37,47%
ΟΧΙ 73,32%
ΝΑΙ 26,68%
ΑΑΔιαμερΕνσΕγγεγρΨήφισανΈγκυραΑΛΟΧΙΝΑΙ