Δημοτική Ενότητα Κρυονερίδας
Πίνακας Διασμερισμάτων

ΟΧΙ ΔΗΜ. ΕΝΟΤ: Κρυονερίδας

Ενσωμ.100,00%
(7 / 7)
Εγγεγρ.3.215
Ψήφισαν1.798
Έγκυρα1.722
Α/Λ4,23%
Αποχή44,07%
ΟΧΙ 74,16%
ΝΑΙ 25,84%
ΑΑΔιαμερΕνσΕγγεγρΨήφισανΈγκυραΑΛΟΧΙΝΑΙ