Δημοτική Ενότητα Κολυμβαρίου
Πίνακας Διασμερισμάτων

ΟΧΙ ΔΗΜ. ΕΝΟΤ: Κολυμβαρίου

Ενσωμ.100,00%
(18 / 18)
Εγγεγρ.5.937
Ψήφισαν3.672
Έγκυρα3.498
Α/Λ4,74%
Αποχή38,15%
ΟΧΙ 74,73%
ΝΑΙ 25,27%
ΑΑΔιαμερΕνσΕγγεγρΨήφισανΈγκυραΑΛΟΧΙΝΑΙ