Δημοτική Ενότητα Κισσάμου
Πίνακας Διασμερισμάτων

ΟΧΙ ΔΗΜ. ΕΝΟΤ: Κισσάμου

Ενσωμ.100,00%
(16 / 16)
Εγγεγρ.6.973
Ψήφισαν4.642
Έγκυρα4.349
Α/Λ6,31%
Αποχή33,43%
ΟΧΙ 71,35%
ΝΑΙ 28,65%
ΑΑΔιαμερΕνσΕγγεγρΨήφισανΈγκυραΑΛΟΧΙΝΑΙ