Δημοτική Ενότητα Κεραμιών
Πίνακας Διασμερισμάτων

ΟΧΙ ΔΗΜ. ΕΝΟΤ: Κεραμιών

Ενσωμ.100,00%
(7 / 7)
Εγγεγρ.2.281
Ψήφισαν1.444
Έγκυρα1.389
Α/Λ3,81%
Αποχή36,69%
ΟΧΙ 77,54%
ΝΑΙ 22,46%
ΑΑΔιαμερΕνσΕγγεγρΨήφισανΈγκυραΑΛΟΧΙΝΑΙ