Δημοτική Ενότητα Καντάνου
Πίνακας Διασμερισμάτων

ΟΧΙ ΔΗΜ. ΕΝΟΤ: Καντάνου

Ενσωμ.100,00%
(4 / 4)
Εγγεγρ.1.697
Ψήφισαν872
Έγκυρα837
Α/Λ4,01%
Αποχή48,62%
ΟΧΙ 74,91%
ΝΑΙ 25,09%
ΑΑΔιαμερΕνσΕγγεγρΨήφισανΈγκυραΑΛΟΧΙΝΑΙ