Δημοτική Ενότητα Ινναχωρίου
Πίνακας Διασμερισμάτων

ΟΧΙ ΔΗΜ. ΕΝΟΤ: Ινναχωρίου

Ενσωμ.100,00%
(8 / 8)
Εγγεγρ.2.162
Ψήφισαν1.248
Έγκυρα1.147
Α/Λ8,09%
Αποχή42,28%
ΟΧΙ 73,06%
ΝΑΙ 26,94%
ΑΑΔιαμερΕνσΕγγεγρΨήφισανΈγκυραΑΛΟΧΙΝΑΙ