Δημοτική Ενότητα Ελευθερίου Βενιζέλου
Πίνακας Διασμερισμάτων

ΟΧΙ ΔΗΜ. ΕΝΟΤ: Ελευθερίου Βενιζέλου

Ενσωμ.100,00%
(13 / 13)
Εγγεγρ.8.362
Ψήφισαν5.944
Έγκυρα5.728
Α/Λ3,63%
Αποχή28,92%
ΟΧΙ 80,95%
ΝΑΙ 19,05%
ΑΑΔιαμερΕνσΕγγεγρΨήφισανΈγκυραΑΛΟΧΙΝΑΙ