Δημοτική Ενότητα Γεωργιουπόλεως
Πίνακας Διασμερισμάτων

ΟΧΙ ΔΗΜ. ΕΝΟΤ: Γεωργιουπόλεως

Ενσωμ.100,00%
(7 / 7)
Εγγεγρ.3.094
Ψήφισαν1.878
Έγκυρα1.803
Α/Λ3,99%
Αποχή39,30%
ΟΧΙ 77,87%
ΝΑΙ 22,13%
ΑΑΔιαμερΕνσΕγγεγρΨήφισανΈγκυραΑΛΟΧΙΝΑΙ