Δημοτική Ενότητα Γαύδου
Πίνακας Διασμερισμάτων

ΟΧΙ ΔΗΜ. ΕΝΟΤ: Γαύδου

Ενσωμ.100,00%
(1 / 1)
Εγγεγρ.184
Ψήφισαν82
Έγκυρα79
Α/Λ3,66%
Αποχή55,43%
ΟΧΙ 74,68%
ΝΑΙ 25,32%
ΑΑΔιαμερΕνσΕγγεγρΨήφισανΈγκυραΑΛΟΧΙΝΑΙ