Δημοτική Ενότητα Βουκολιών
Πίνακας Διασμερισμάτων

ΟΧΙ ΔΗΜ. ΕΝΟΤ: Βουκολιών

Ενσωμ.100,00%
(10 / 10)
Εγγεγρ.3.866
Ψήφισαν2.381
Έγκυρα2.234
Α/Λ6,17%
Αποχή38,41%
ΟΧΙ 77,89%
ΝΑΙ 22,11%
ΑΑΔιαμερΕνσΕγγεγρΨήφισανΈγκυραΑΛΟΧΙΝΑΙ