Δημοτική Ενότητα Βάμου
Πίνακας Διασμερισμάτων

ΟΧΙ ΔΗΜ. ΕΝΟΤ: Βάμου

Ενσωμ.100,00%
(10 / 10)
Εγγεγρ.3.685
Ψήφισαν2.172
Έγκυρα2.074
Α/Λ4,51%
Αποχή41,06%
ΟΧΙ 76,08%
ΝΑΙ 23,92%
ΑΑΔιαμερΕνσΕγγεγρΨήφισανΈγκυραΑΛΟΧΙΝΑΙ