Δημοτική Ενότητα Ασή Γωνιάς
Πίνακας Διασμερισμάτων

ΟΧΙ ΔΗΜ. ΕΝΟΤ: Ασή Γωνιάς

Ενσωμ.100,00%
(2 / 2)
Εγγεγρ.733
Ψήφισαν459
Έγκυρα449
Α/Λ2,18%
Αποχή37,38%
ΟΧΙ 68,60%
ΝΑΙ 31,40%
ΑΑΔιαμερΕνσΕγγεγρΨήφισανΈγκυραΑΛΟΧΙΝΑΙ