Δημοτική Ενότητα Αρμένων
Πίνακας Διασμερισμάτων

ΟΧΙ ΔΗΜ. ΕΝΟΤ: Αρμένων

Ενσωμ.100,00%
(11 / 11)
Εγγεγρ.4.160
Ψήφισαν2.542
Έγκυρα2.400
Α/Λ5,59%
Αποχή38,89%
ΟΧΙ 74,13%
ΝΑΙ 25,88%
ΑΑΔιαμερΕνσΕγγεγρΨήφισανΈγκυραΑΛΟΧΙΝΑΙ