Δημοτική Ενότητα Ανατολικού Σελίνου
Πίνακας Διασμερισμάτων

ΟΧΙ ΔΗΜ. ΕΝΟΤ: Ανατολικού Σελίνου

Ενσωμ.100,00%
(7 / 7)
Εγγεγρ.2.006
Ψήφισαν1.043
Έγκυρα994
Α/Λ4,70%
Αποχή48,01%
ΟΧΙ 66,50%
ΝΑΙ 33,50%
ΑΑΔιαμερΕνσΕγγεγρΨήφισανΈγκυραΑΛΟΧΙΝΑΙ