Δημοτική Ενότητα Ακρωτηρίου
Πίνακας Διασμερισμάτων

ΟΧΙ ΔΗΜ. ΕΝΟΤ: Ακρωτηρίου

Ενσωμ.100,00%
(13 / 13)
Εγγεγρ.7.753
Ψήφισαν6.072
Έγκυρα5.821
Α/Λ4,13%
Αποχή21,68%
ΟΧΙ 75,54%
ΝΑΙ 24,46%
ΑΑΔιαμερΕνσΕγγεγρΨήφισανΈγκυραΑΛΟΧΙΝΑΙ