ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΕπικράτεια

Ενσωμ.100,00%
(21.544 / 21.544)
Εγγεγρ.9.967.470
Ψήφισαν5.769.542
Έγκυρα5.649.369
Α/Λ2,08%
Αποχή42,12%
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 158 39,85%
ΣΥ.ΡΙΖ.Α. 86 31,53%
ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ 22 8,10%
Κ.Κ.Ε. 15 5,30%
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 10 3,70%
ΜέΡΑ25 9 3,44%
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ 2,93%
ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 1,46%
ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ 1,24%
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ 0,74%
Ε.Π.Α.Μ - Α.Κ.Κ.ΕΛ 0,50%
ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. 0,41%
ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 0,28%
ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ 0,25%
ΑΑΠεριφέρειαΕνσΕγγεγρΨήφισανΈγκυραΑΛΣΥ.ΡΙΖ.Α.Ν.Δ.ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗΚΙΝ.ΑΛ.Κ.Κ.Ε.ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝΕΛΛΗΝΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΟΙΟΚΔΕΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.ΑΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣΕΕΚ ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗΚΚΕ (μ-λ)Μ-Λ ΚΚΕΕ.Π.Α.Μ - Α.Κ.Κ.ΕΛΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΜέΡΑ25δημιουργία, ξανα!ΣΥΝ...ΦΩΝΙΑΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ
1ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ100,00%
1.440/1.440
664.341
-
52,65%
349.758
97,54%
341.150
2,46%
8.608
28,50%
97.221
41,51%
141.621
2,98%
10.175
11,52%
39.309
3,30%
11.247
1,19%
4.043
0,00%
0
0,04%
130
0,24%
831
0,35%
1.190
0,01%
42
4,98%
16.983
0,14%
487
0,05%
165
0,54%
1.828
0,24%
810
2,49%
8.497
0,81%
2.780
0,00%
0
1,11%
3.784
9ΑΤΤΙΚΗ100,00%
5.402/5.402
2.905.306
-
60,36%
1.753.500
97,80%
1.714.901
2,20%
38.599
32,29%
553.739
39,56%
678.391
2,88%
49.339
5,44%
93.299
6,67%
114.430
1,41%
24.150
0,00%
0
0,02%
410
0,58%
9.922
0,17%
2.852
0,06%
1.026
3,39%
58.166
0,12%
2.012
0,05%
784
0,57%
9.836
0,31%
5.390
4,11%
70.407
0,79%
13.473
0,00%
55
1,59%
27.207
11ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓAIΟ100,00%
533/533
242.429
-
47,84%
115.973
97,47%
113.034
2,53%
2.939
27,18%
30.721
39,73%
44.910
3,38%
3.820
9,90%
11.185
9,58%
10.832
1,15%
1.298
0,00%
0
0,06%
68
0,31%
351
0,21%
233
0,00%
0
2,71%
3.067
0,22%
251
0,09%
99
0,61%
689
0,44%
503
2,54%
2.872
0,57%
642
0,00%
0
1,32%
1.493
7ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑ100,00%
1.651/1.651
698.810
-
58,17%
406.531
98,19%
399.159
1,81%
7.372
36,84%
147.055
36,16%
144.337
2,40%
9.568
10,74%
42.864
4,84%
19.333
0,90%
3.580
0,00%
0
0,02%
75
0,33%
1.324
0,16%
647
0,02%
69
2,63%
10.478
0,07%
294
0,04%
144
0,38%
1.502
0,25%
1.009
2,57%
10.273
0,38%
1.503
0,00%
0
1,28%
5.104
3ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ100,00%
847/847
357.967
-
50,41%
180.466
98,01%
176.872
1,99%
3.594
31,16%
55.111
41,69%
73.740
2,62%
4.639
8,93%
15.789
4,14%
7.315
1,26%
2.221
0,00%
0
0,03%
49
0,32%
566
0,29%
514
0,02%
38
4,22%
7.472
0,13%
228
0,04%
68
0,14%
253
0,19%
343
2,85%
5.036
0,77%
1.369
0,00%
0
1,20%
2.119
4ΗΠΕΙΡΟΣ100,00%
1.060/1.060
383.520
-
57,31%
219.786
98,11%
215.628
1,89%
4.158
36,10%
77.851
39,39%
84.930
1,74%
3.757
9,59%
20.671
4,86%
10.486
0,73%
1.571
0,00%
0
0,05%
101
0,46%
983
0,24%
524
0,00%
0
1,88%
4.063
0,38%
819
0,13%
278
0,39%
840
0,23%
504
2,43%
5.232
0,54%
1.158
0,00%
0
0,86%
1.860
5ΘΕΣΣΑΛΙΑ100,00%
1.582/1.582
715.925
-
60,52%
433.308
98,09%
425.023
1,91%
8.285
31,00%
131.742
41,20%
175.089
2,79%
11.864
8,53%
36.264
5,86%
24.914
0,93%
3.955
0,00%
0
0,02%
89
0,38%
1.625
0,22%
947
0,04%
177
3,70%
15.711
0,18%
748
0,04%
188
0,44%
1.855
0,18%
767
2,73%
11.598
0,60%
2.536
0,00%
2
1,12%
4.743
6ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ100,00%
581/581
236.031
-
50,00%
118.014
97,93%
115.570
2,07%
2.444
32,64%
37.721
38,20%
44.143
2,81%
3.243
7,05%
8.145
8,03%
9.276
0,86%
998
0,00%
0
0,04%
46
0,42%
481
0,32%
374
0,00%
0
2,24%
2.585
0,13%
146
0,10%
117
0,43%
497
0,43%
502
4,00%
4.621
0,57%
662
0,00%
0
1,74%
2.006
2ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ100,00%
3.419/3.419
1.681.563
-
58,32%
980.757
97,94%
960.537
2,06%
20.220
27,02%
259.492
41,36%
397.324
3,95%
37.978
7,72%
74.127
4,39%
42.158
1,80%
17.257
0,00%
0
0,04%
392
0,33%
3.150
0,31%
3.010
0,03%
267
5,49%
52.705
0,14%
1.366
0,04%
389
0,52%
4.987
0,27%
2.622
3,75%
35.980
1,08%
10.390
0,00%
28
1,76%
16.860
13ΚΡΗΤΗ100,00%
1.308/1.308
546.421
-
64,16%
350.570
98,11%
343.957
1,89%
6.613
39,88%
137.185
32,48%
111.715
1,77%
6.098
10,46%
35.992
3,82%
13.129
0,90%
3.088
0,00%
0
0,03%
89
0,33%
1.122
0,38%
1.321
0,02%
64
2,49%
8.556
0,19%
668
0,04%
135
0,62%
2.116
0,30%
1.033
4,04%
13.900
0,63%
2.176
0,00%
1
1,55%
5.348
12ΝΟΤΙΟ ΑΙΓAIΟ100,00%
681/681
320.034
-
54,21%
173.485
97,42%
169.002
2,58%
4.483
29,13%
49.235
42,25%
71.403
3,30%
5.578
9,59%
16.200
3,63%
6.127
1,17%
1.976
0,00%
0
0,04%
69
0,28%
475
0,33%
559
0,00%
0
3,45%
5.823
0,10%
163
0,04%
70
0,50%
843
0,28%
473
3,47%
5.868
0,68%
1.157
0,00%
0
1,77%
2.983
10ΠΕΛΟΠΟΝNΗΣΟΣ100,00%
1.711/1.711
683.393
-
52,84%
361.077
98,17%
354.469
1,83%
6.608
28,02%
99.322
44,13%
156.438
3,03%
10.753
10,33%
36.606
3,87%
13.720
0,83%
2.945
0,00%
0
0,02%
77
0,35%
1.256
0,39%
1.400
0,03%
102
3,37%
11.956
0,08%
287
0,05%
172
0,43%
1.525
0,33%
1.180
2,97%
10.524
0,59%
2.077
0,00%
0
1,16%
4.126
8ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ100,00%
1.329/1.329
531.730
-
61,37%
326.317
98,08%
320.067
1,92%
6.250
32,74%
104.784
39,80%
127.385
2,77%
8.865
8,47%
27.110
5,20%
16.628
0,96%
3.079
0,00%
0
0,03%
83
0,34%
1.098
0,18%
579
0,06%
185
3,53%
11.298
0,09%
297
0,05%
166
0,47%
1.504
0,24%
765
2,95%
9.454
0,54%
1.740
0,00%
0
1,58%
5.047